Jeg godtar × For å gi deg den beste opplevelsen på Moded.no bruker vi informasjonskapsler. Du godtar vår bruk av informasjonskapsler ved å klikke rundt på sidene.
  • Dame
  • Herre
  • Barn
  • Merker
Brukervilkår Cookies

Betingelser for bruk av Moded.no og tilhørende underdomener

Omfang
WebCollections ApS forsyner forbrukere via vår Internettbaserte tjeneste, Moded.no, med produktinformasjon fra tredjepart og en plattform som muliggjør navigasjon mellom disse.

Nedenstående betingelser og retningslinjer gjør seg gjeldende for brukere av Moded.no (bruker).

Generelle betingelser og retningslinjer
WebCollections ApS inngår ikke en kontrakt med brukeren vedrørende kjøp av varer eller tjenesteytelser som vises frem på Moded.no. Moded.no formidler kun produktinformasjon, og fungerer ikke som forhandler av varene som vises frem.

Transaksjonen (handelen) finner sted på tredjeparts side, og er derfor et anliggende mellom bruker og tredjepart (selger). Produktinformasjonen som opplyses utgjør ikke et bindende tilbud fra WebCollections ApS, og bruken av informasjonen som gis resulterer derfor ikke i en inngåelse av noen form for juridisk bindende avtale mellom brukeren og WebCollections ApS vedrørende de varene som varer som vises frem.

Kontraktinngåelse vedrørende kjøp av produkter, varer eller tjenester, som er vist på Moded.no, er utelukkende et anliggende mellom bruker og tredjepart (selger). Ved ønske om kjøp av et produkt, sender WebCollections ApS brukeren direkte videre til selgers hjemmeside, der produktinformasjonen hentes. Brukeren har selv ansvar for å kontrollere at all informasjon og opplysninger som er angitt av selger er korrekt og aktuell.

Logoer og navn, herunder firma-, produkt- og kolleksjonsnavn angitt på Moded.no, kan være varemerker tilhørende tredjepart (herunder, men ikke begrenset til, selgere, virksomheter eller produsenter). Produktinformasjon må kun benyttes til privat bruk og private formål. Å laste ned opplysninger og produktinformasjon fra Moded.no til en datamaskin, harddisk, nettsky eller annen lagringsenhet er ikke tillatt. Systematiske overføringer betegnes også som nedlasting, og dette er derfor ikke tillatt. Produktopplysninger på Moded.no kan kun skrives ut hvis det er strengt nødvendig.

Det er tillatt å videreformidle produktopplysninger hvis disse er til private formål og til en privatperson. Videreformidling av produktdata til kommersielle formål er ikke tillatt. Brukeren har ansvar for at produktopplysninger kun benyttes til private formål, og ikke brukes av en uautorisert tredjepart.

WebCollections ApS står ikke til ansvar for ektheten, korrektheten eller aktualiteten av produktinformasjon vist på Moded.no. Før et kjøp gjennomføres er det brukerens ansvar å kontrollere all informasjon angitt på selgers hjemmeside.

Beskyttelse av personopplysninger
WebCollections ApS er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning (personopplysningsloven) og de juridiske retningslinjer vedrørende beskyttelse av personopplysninger.

Moded.no benytter informasjonskapsler til å identifisere brukere og deres brukeratferd. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på brukerens datamaskin for å huske brukerens og dennes brukeratferd til fremtidige besøk. Hvis du ønsker å hindre bruken av informasjonskapsler, kan du slå av dette i innstillingene i nettleseren.

Moded.no benytter Google Analytics. Google Analytics er et nettbasert analyseverktøy som blir stilt til rådighet av Google Inc. Analyseverktøyet gjør det mulig å spore trafikkilder og brukeratferd. Google Analytics benytter seg også av informasjonskapsler og opplysninger som blir samlet inn av Google Analytics og sendt til en amerikansk server, der de lagres. Disse opplysninger inkluderer, men er ikke begrenset til, brukerens IP-adresse. Såfremt brukeren ønsker å deaktivere bruken av Google Analytics, kan Googles eget nettlesertillegg benyttes. Det er tilgjengelig her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dette tillegget lastes ned, installeres og oppdateres utelukkende på brukerens egen risiko. WebCollections ApS påtar seg intet ansvar.

Copyright
All data, herunder informasjon, tekster, logoer, søkeresultater og designelementer, som er benyttet på Moded.no, kan ikke kopieres (helt eller delvis), gjengis eller endres, uten at WebCollections ApS har gitt skriftlig tillatelse til dette.

Fraskrivelse
WebCollections ApS har ingen innflytelse på tredjeparts ytelser og tjenester, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for prestasjonen av disse. WebCollections ApS forbeholder seg retten til å angi en fleksibel periode, der eventuelle tekniske komplikasjoner kan løses. WebCollections ApS stiller likevel ingen garanti.

WebCollections ApS kan ikke holdes ansvarlig for ekthet, korrekthet eller aktualitet for produktinformasjon lagt ut på Moded.no. WebCollections ApS kan heller ikke holdes ansvarlig for produkter, tjenester og opplysninger (eller kvaliteten og sammensetningen av disse) som leveres av tredjepart.

WebCollections ApS og selgere, som leverer produkter og informasjon til Moded.no, er ansvarlige for deres respektiv tjenester og produkter, og de fungerer uavhengig av hverandre. WebCollections ApS kan derfor ikke holdes ansvarlig for design, innhold eller teknikk som selger benytter på sine respektive hjemmesider.

Ansvarsfraskrivelse: utgående koblinger
WebCollections ApS har ingen innflytelse på design og innhold på selgers respektive hjemmesider.

Priser og valutaomregning
Produktpriser angitt på Moded.no er hentet fra nettbutikker og deres respektive nettverk. Produktpriser angitt på Moded.no kan være avrundet. WebCollections ApS kan ikke holdes ansvarlig for de angittes prisers ekthet eller aktualitet. En valutakalkulator benyttes til at regne om produktpriser som leveres til WebCollections ApS i en utenlandsk valuta, og prisen kan derfor variere.

Endring av brukerbetingelser
WebCollections ApS forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse betingelsene og retningslinjene uten forhåndsvarsel. Brukeren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om betingelsene og retningslinjene for bruken av denne tjenesten.
< Tilbake